Curs d'iniciació a la poesia


Aquest curs està pensat per a aquelles persones que volen aprofundir en el coneixement de la poesia, sigui com a lectura o com a creació pròpia.  

Es tracten tots els elements que caracteritzen el llenguatge poètic a través de poemes de grans poetes catalans, castellans i estrangers.


Es llegeixen els textos dels alumnes per comentar-los.