Objetius


  • Aportar als alumnes una base teòrica per escriure de manera creativa.
  •  
  • Millorar la capacitat dels alumnes de produir textos amb qualitat literària

  • Ensenyar a usar els recursos d'estructura, gramaticals, sintàctics i el vocabulari de forma correcta.

  • Practicar de manera intensiva l'escriptura, concretant els recursos apresos durant les classes. 

  • Ajudar a convertir les idees dels alumnes en històries escrites, estructurades de forma correcta, a punt per publicar.  
  • Introducció a l'ús de programari d'ajuda a escriptors