Preus i formes de pagament

Escriptorium ofereix preus econòmics, assequibles per a tots els alumnes. Preus i pagament:

Pagament trimestral (tots els cursos excepte novel·la i els de dissabte)
  • 150€ (a l'inici de cada trimestre) 
 
Pagament anual:
  • 450€ (a l'inici del curs).

Curs de novel·la: 180€ per trimestre (a l'inici del trimestre); 540€ el curs sencer (a l'inici del curs).

Cursos dissabtes: 200€ (l'inici del trimestre)
Cursos intensius: pagament únic, 150€ (per avançat)