Introducció a la Narrativa


CURS D’INTRODUCCIÓ A LA NARRATIVA

Aquest curs està pensat per a aquelles persones que vulguin aprofundir en el coneixement de la narrativa des de dintre. Es tracta de despullar el text narratiu per veure’n els components bàsics i saber-ne distingir les tipologies. Això es farà a través de la lectura de textos sencers i fragments de novel·les i relats que ens ajudin a entendre els mecanismes. També es proposen exercicis pràctics d’escriptura que puguin facilitar-nos el redactat d’un projecte propi.


OBJECTIUS

Conèixer tècniques i recursos expressius dels grans autors/res de la literatura universal en prosa i en vers.

Analitzar els recursos de textos destacats de la literatura universal per, si cal, poder incorporar-los a la pròpia creació.

Llegir i comentar exercicis dels alumnes proposats a partir dels textos analitzats a classe.


CONSULTEU EL CONTINGUT SENCER DEL CURS